• 0976817781

Mua ở đâu uy tín?

Mua ở đâu uy tín?

Để xem xét xem cửa hàng nó có uy tín hay không, sẽ có 3 yếu tố chính:
1. Sự giới thiệu được nhắc lại của các kênh công nghệ đối với hệ thống vừa và nhỏ; các hệ thống lớn được quảng cáo liên tục cho đại chúng nhớ tới.
2. Giá bán dễ tiếp cận đối với người mua.
3. Sự nhiệt tình và chỉ đúng hướng của người tư vấn bán hàng đối với thứ mà người mua cần.

Related post
(0) Comments
Write a comment