• 0976817781

Câu hỏi khác

Không đâu bạn, Nhưng mua 1 rổ iphone thì đúng

Mỗi loại đều có nhưng ưu điểm riêng nên không thể xét giá cả của iphone hay android

Nên nha, bởi admin đang dùng iphone

Để xem xét xem cửa hàng nó có uy tín hay không, sẽ có 3 yếu tố chính:
1. Sự giới thiệu được nhắc lại của các kênh công nghệ đối với hệ thống vừa và nhỏ; các hệ thống lớn được quảng cáo liên tục cho đại chúng nhớ tới.
2. Giá bán dễ tiếp cận đối với người mua.
3. Sự nhiệt tình và chỉ đúng hướng của người tư vấn bán hàng đối với thứ mà người mua cần.

Câu hỏi chung

Không đâu bạn, Nhưng mua 1 rổ iphone thì đúng

Mỗi loại đều có nhưng ưu điểm riêng nên không thể xét giá cả của iphone hay android

Nên nha, bởi admin đang dùng iphone

Để xem xét xem cửa hàng nó có uy tín hay không, sẽ có 3 yếu tố chính:
1. Sự giới thiệu được nhắc lại của các kênh công nghệ đối với hệ thống vừa và nhỏ; các hệ thống lớn được quảng cáo liên tục cho đại chúng nhớ tới.
2. Giá bán dễ tiếp cận đối với người mua.
3. Sự nhiệt tình và chỉ đúng hướng của người tư vấn bán hàng đối với thứ mà người mua cần.