Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng – Nhật – 12.5 x 7 cm – 443506

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ Men Lam
  • Kích thước: 12.5 x 7 cm

180.000

Thanh toán ngay

Mô tả sản phẩm

  • Xuất xứ: Nhật Bản
  • Chất liệu: Sứ Men Lam
  • Kích thước: 12.5 x 7 cm

Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng - Nhật - 12.5 x 7 cm - 443506Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng - Nhật - 12.5 x 7 cm - 443506Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng - Nhật - 12.5 x 7 cm - 443506Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng - Nhật - 12.5 x 7 cm - 443506

Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng – Nhật – 12.5 x 7 cm – 443506

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tô Ngũ Sắc Men Lam Hàng Xưa Vẽ Vàng – Nhật – 12.5 x 7 cm – 443506”

Your email address will not be published. Required fields are marked *